Polski

Co to jest pomoc dla położnych?

Każda kobieta ma prawo do opieki położniczej w okresie ciąży, porodu, połogu i karmienia piersią.
Położne oferują w tym czasie kompleksową i holistyczną opiekę i są kompetentnymi osobami do kontaktu do końca okresu karmienia piersią.

Aby lepiej się poznać i zbudować relację opartą na zaufaniu, najlepiej skontaktować się z Centrum Położniczym jak najwcześniej, ale najpóźniej w drugiej połowie ciąży.

Położne z Centrum Położnictwa opiekują się Tobą w okresie ciąży, połogu i karmienia piersią. Nie uczestniczą w narodzinach. Służą temu kliniki i centra porodowe.

Koszty usług położniczych reguluje umowa o wynagrodzenie położnych.

Ustawowe kasy chorych pokrywają te świadczenia w całości. Rozliczenia dokonywane są bezpośrednio z kasą chorych.
Wiele prywatnych ubezpieczeń pokrywa również te usługi. Katalog świadczeń zależy jednak od zawartej umowy. Dlatego przed skorzystaniem z pomocy położnej warto uzyskać od kasy chorych pisemne potwierdzenie, że koszty zostaną pokryte.

Świadczenia położnej w okresie ciąży

  • Prekoncepcja,
  • konsultacje,
  • Opieka przedporodowa z dokumentacją w paszporcie macierzyńskim,
  • pomoc w dolegliwościach ciążowych,
  • opieka nad ciążami wysokiego ryzyka,
  • Przygotowanie do porodu w grupie
  • Indywidualne przygotowanie do porodu (możliwe tylko z zaświadczeniem lekarskim)

Świadczenia położnicze w okresie połogu

  • Opieka nad matką i dzieckiem (w przychodni, w Ośrodku Położniczym lub w formie wizyt domowych) w pierwszych dwunastu tygodniach po porodzie.
  • Gimnastyka postnatalna w grupie.

Opieka po porodzie obejmuje: Poradnictwo i doradztwo w zakresie opieki i karmienia dziecka, poradnictwo i doradztwo w zakresie karmienia piersią, pomoc w problemach związanych z karmieniem piersią oraz obserwacja przebiegu okresu połogu (obejmuje m.in. inwolucję macicy, pielęgnację pępka, planowanie rodziny, ćwiczenia dna miednicy itp.)

Świadczenia położnicze w okresie karmienia piersią

Kilka konsultacji telefonicznych i kontaktów do końca okresu karmienia piersią.

Gimnastyka po porodzie

Położna pokaże Ci pierwsze ćwiczenia po porodzie. Ponadto kasa chorych opłaci Ci udział w kursie gimnastyki poporodowej z położną, aby wzmocnić mięśnie dna miednicy i brzucha. Często na kursie jest też trochę czasu na wymianę pomysłów i poznanie innych matek. Kurs można rozpocząć od ósmego tygodnia po urodzeniu i należy go zakończyć do końca dziewiątego miesiąca życia dziecka. Prosimy o rejestrację z odpowiednim wyprzedzeniem.